CHWILIO AM AELODAU NEWYDD…

(yn arbennig felly lleisiau tenor a bas)

Does ddim rhaid i chi fod yn byw yn Y Felinheli ychwaith – mae gennym aelodau yn teithio o Sir Fôn a Phorthmadog.

Felly…os ydych yn mwynhau canu ac yn mwynhau cymdeithasu a chwrdd pobl newydd, dowch draw!

Da ni’n ymarfer bob nos Fercher am 7.30 yng nghapel Bethania, Y Felinheli. Cysylltwch am fwy o fanylion - edrychwn ymlaen i’ch gweld!

Mae’r Cor yn Chwliio am Aelodau Newydd!

(yn arbennig felly lleisiau tenor a bas) Does ddim rhaid i chi fod yn byw yn Y Felinheli ychwaith - mae gennym aelodau yn teithio o Sir Fôn a Phorthmadog. Ffelly...os ydych yn mwynhau canu ac yn mwynhau cymdeithasu a chwrdd pobl newydd, dowch draw! Da ni'n ymarfer bob nos Fercher am 7.30 ...


Yr Ŵyl Gerdd Dant

Roedd CCIF yn cystadlu yn yr Ŵyl Gerdd Dant dros y penwythnos yn perfformio trefniant Guto Puw o 'Llongau Caernarfon'.[caption id="attachment_25" align="alignright" width="300" caption="CCIF yn Gŵyl Gerdd Dant 2010"][/caption] Daeth CCIF yn drydydd, gyda Côr y Coridôr o Drefaldwyn yn gyntaf a Lleisiau'r Nant o Ddinbych yn ail. Neu gwrandawch arni ...


Eisteddfod Pontrhydfendigaid

Aeth CCIF i Eisteddfod Pontrhydfendigaid, a daethom yn fuddugol yn y gystadleuaeth Corau Cymysg, gyda Chôr y Gleision yn ail. Yna aeth pawb i'r Llew Coch, Pontrhydfendigaid...


Taith Gerdded

Aeth rhai o'r aelodau ar daith gerdded i godi arian i'r Papur Bro, Y Goriad. [GALLERY=0]


Guto yn Gyfansoddwr y Flwyddyn

Mae Guto Puw, arweinydd y CCIF, wedi ennill Gwobr Gwrandawyr Radio 3 2007 fel Cyfansoddwr y Flwyddyn. Roedd Guto wedi'i enwebu ir' wobr am ei Goncerto i'r Oboe, a berfformiwyd am y tro cyntaf ar Fai'r 2il 2006 gan Gerddorfa Genedlaethol Cymru y BBC. Darlledir y seremoni nos Iau Rhagfyr 6ed ar ...